Obowiązki sprawozdawcze w spółce z o.o.
201806.22
Off
0

Obowiązki sprawozdawcze w spółce z o.o.

Czerwiec jest miesiącem, w którym najczęściej odbywają się Zwyczajne Walne Zgromadzenia (w skrócie ZWZ) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyczyną takiego stanu rzeczy są obowiązki sprawozdawcze, wynikające z kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Obowiązkiem każdej spółki z o.o. jest sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z…