w-stypulkowski-mini
Wojciech Stypułkowski

Radca Prawny, Właścicicel Kancelarii

Jestem radcą prawnym od 2007 roku (członkiem Krajowej Izby Radców Prawnych, wpisanym na listę radców prawnych przez OIRP w Katowicach), a zawód prawnika czynnie wykonuję od 2001 roku.

Jestem również Agentem Ubezpieczeniowym, wpisany na listę agentów prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach oraz Bieruńsko – Lędzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

W swej karierze zawodowej skupiam się na współpracy z przedsiębiorcami, bowiem fascynuje mnie biznes, przedsiębiorczość, pomysłowość i odwaga do wdrażania w życie ciągłych zmian i nowych projektów, które to cechy są znakiem rozpoznawczym każdego przedsiębiorcy, mniejszego lub większego. Pomagam zabezpieczyć i zoptymalizować prowadzone przedsiębiorstwa, patrząc na wszelkie problemy nie tylko jako prawnik, ale także jako przedsiębiorca, pamiętając jednocześnie, że biznes to też ogromna odpowiedzialność za siebie, rodzinę i innych ludzi.

Zajmuję się m. in. kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców (w tym w szczególności od 10 lat związany jestem z szeroko rozumianą branżą budowlaną) oraz procesów budowlanych, a także z branży transportowej, usługowej, oraz prawa mieszkaniowego, lokalowego, spółdzielczego, z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego (w tym odszkodowania, zabezpieczenia osobiste i majątkowe) oraz obsługi nieruchomości.

Posiadam także wieloletnie doświadczenie, m. in. w zakresie:

 • doradztwa i zabezpieczenia prawnego osób zarządzających przedsiębiorstwami (członków zarządu, prokurentów, pełnomocników zarządu, dyrektorów itd.), a także zakładania, rejestrowania i przekształcania przedsiębiorstw i spółek;
 • kompleksowej obsługi egzekucji świadczeń pieniężnych i dochodzeniu roszczeń;
 • negocjacji handlowych oraz przedsądowych;
 • sporządzania i opiniowania wszelkich umów i kontraktów, a także wszelkich statutów, regulaminów, porozumień, ugód i innych dokumentów;
 • opieki prawnej na etapie realizacji umów, w tym umów budowlanych;
 • pomocy prawnej na etapie nabywania nieruchomości, w szczególności badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • prawa podatkowego i postępowania przed organami podatkowymi;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS);
 • prawa rodzinnego, w tym rozwody, alimenty, władza rodzicielska;
 • prawa spadkowego, w tym zachowki;
 • zastępstwa przed sądami, organami i instytucjami administracji publicznej (postępowania cywilne i administracyjne);
 • a także w zakresie:
 • doradztwa i nadzoru w zakresie szeroko rozumianej sukcesji majątkowej, zmian majątkowych, przekazywania majątków, spadkobrania (zarówno majątków firmowych, prywatnych i rodzinnych);
 • doradztwa, nadzoru i zawierania umów ubezpieczenia na życie (indywidualnych i grupowych).

Posługuję się językiem angielskim.

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydział Prawa i Administracji,
na kierunku Prawo oraz Administracja.
Ponadto ukończyła roczne studia na Uniwersytecie Tampere w Finlandii
na kierunku Prawo Międzynarodowe, Prawo Rodzinne oraz Mediacja Sądowa.
W 2017 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
z wynikiem bardzo dobrym.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, a także kompleksowej obsługi przedsiębiorstw,
w tym także klientów zagranicznych. Specjalizuje się w tematyce szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prowadzeniem procesów sądowych w tym zakresie.

Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym także prawniczym językiem angielskim.
Włada także językiem niemieckim i francuskim.

a-kocon-mini
Aleksandra Kocoń

Prawnik, Apl. Radc.

j-kita-mini
Jonasz Kita

Radca prawny

Radca prawny, członek Krajowej Izby Radców Prawnych, wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. 

Doktorant w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Uniwersytetu Opolskiego. W kwietniu 2019 roku otworzył przewód doktorski, przedstawiając konspekt swojej pracy doktorskiej pt. "Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego". 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego

Wykładowca akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Autor szeregu publikacji o charakterze naukowym, w tym m.in.

 1. "Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego w kontekście zobowiązań oraz czynności prawnych dłużnika" - współautor książki Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1., wyd. Beck, 2019 r. 
 2. "Postępowanie sanacyjne jako jedno z postępowań restrukturyzacyjnych" - Jurysta, wyd. 01/2016.
 3. "Czynności syndyka wymagające zgody rady wierzycieli w Prawie upadłościowym
  po dniu 1 stycznia 2016 roku" - Monitor Prawniczy, wyd. 18/2016.
 4. "Podstawowe zasady postępowań restrukturyzacyjnych" - Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, wyd. XVI/2/2018. 

Wiceprzewodniczący Zarządu Kolegium Sędziów w Chrzanowie, sędzia piłkarski. 

Posługuje się językiem angielskim.