201805.22
Off
0

Odszkodowanie za opóźniony lot

przez w Blog

Podróżowanie samolotami stało się obecnie czymś równie powszechnym jak podróżowanie samochodem czy pociągiem. Tylko nad Europą codziennie kursuje kilkadziesiąt tysięcy samolotów. Bacząc na powszechność tego środka transportu oraz fakt, iż posługiwanie się nim dotyczy praktycznie każdego z nas, warto zastanowić się nad przysługującymi nam prawami, w szczególności w kontekście opóźnienia lotu. Większość z nas, podróżując chociażby na wakacje, poznała gorzki smak długiego czekania na opóźniony lot.

Każda sprzedaż biletów, stanowi zawarcie z przewoźnikiem umowy przewozu do określonego punktu docelowego, stąd opóźnienie się lotu stanowi nienależyte wykonanie umowy przez przewoźnika i rodzi po jego stronie określone obowiązki. Wskazane w niniejszym artykule roszczenia, dotyczącą sytuacji, gdy lot odbywa się z lotniska znajdującego się na terytorium państwa UE lub gdy lotniskiem docelowym jest lotnisko znajdujące się na terytorium Państwa UE.

Obowiązki przewoźnika uzależnione są od czasu opóźnienia i odległości między lotniskiem początkowym a lotniskiem docelowym. Stąd w przypadku, gdy opóźnienie wynosi:

a) dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1.500 kilometrów;

b) trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1.500 a 3.500 kilometrów;

c) cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej

– przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom:

a) posiłków oraz napojów, w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania, tzn. im dłużej czekasz, tym powinieneś otrzymać więcej posiłków i napojów;

b) dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych;

c) bieżącej informacji o zaistniałej sytuacji i przysługujących prawach.

Ponadto w sytuacji, gdy oczekiwany w sposób uzasadniony czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu pasażerowie mają prawo do zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem a hotelem.

Niezależnie od powyższego, pasażerowie mają również prawo do odszkodowania w wysokości zależnej od długości trasy:

Długość lotu

Wysokość odszkodowania

Przykładowa trasa

Loty o długości do 1 500 kilometrów

250 euro

Kraków – Rzym

Loty w obrębie EU liczących powyżej 1 500 kilometrów oraz o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów

400 euro

Kraków – Sharm El-Sheikh

Dla wszystkich pozostałych, nie uwzględnionych powyżej lotów

600 euro

Kraków – Nowy Jork

Oczywiście istnieją sytuacje, kiedy przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania. Najczęściej powodem jest wystąpienie tzw. „nadzwyczajnych okoliczności”, za które uznać można chociażby złe warunki pogodowe, strajk wpływający na usługi lotnicze, gwałtownie zmieniająca się sytuacja polityczna w danym kraju.

Chcąc skutecznie dochodzić swoich praw warto zatrzymać wszystkie dokumenty związane z podróżą, w tym jeszcze na lotnisku uzyskać dokument potwierdzający zaistniałe opóźnienie, wraz ze wskazaniem jego przyczyny.

Spotkałeś się z sytuacją opisaną powyżej ? Nie zwracałeś się do przewoźnika o odszkodowanie ? A może spotkałeś się z odmową przyjęcia na pokład, Twój lot został całkowicie odwołany lub zostałeś umieszczony w klasie niższej ? Pospiesz się, gdyż wskazane roszczenia mogą przedawnić się już po roku !