Jestem radcą prawnym od 2007 roku (członkiem Krajowej Izby Radców Prawnych, wpisanym na listę radców prawnych przez OIRP w Katowicach), a zawód prawnika czynnie wykonuję od 2001 roku.

Jestem również Agentem Ubezpieczeniowym, wpisany na listę agentów prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gliwicach oraz Bieruńsko – Lędzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej.

W swej karierze zawodowej skupiam się na współpracy z przedsiębiorcami, bowiem fascynuje mnie biznes, przedsiębiorczość, pomysłowość i odwaga do wdrażania w życie ciągłych zmian i nowych projektów, które to cechy są znakiem rozpoznawczym każdego przedsiębiorcy, mniejszego lub większego. Pomagam zabezpieczyć i zoptymalizować prowadzone przedsiębiorstwa, patrząc na wszelkie problemy nie tylko jako prawnik, ale także jako przedsiębiorca, pamiętając jednocześnie, że biznes to też ogromna odpowiedzialność za siebie, rodzinę i innych ludzi.

Zajmuję się m. in. kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców (w tym w szczególności od 10 lat związany jestem z szeroko rozumianą branżą budowlaną) oraz procesów budowlanych, a także z branży transportowej, usługowej, oraz prawa mieszkaniowego, lokalowego, spółdzielczego, z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego (w tym odszkodowania, zabezpieczenia osobiste i majątkowe) oraz obsługi nieruchomości.

Posiadam także wieloletnie doświadczenie, m. in. w zakresie:

 • doradztwa i zabezpieczenia prawnego osób zarządzających przedsiębiorstwami (członków zarządu, prokurentów, pełnomocników zarządu, dyrektorów itd.), a także zakładania, rejestrowania i przekształcania przedsiębiorstw i spółek;
 • kompleksowej obsługi egzekucji świadczeń pieniężnych i dochodzeniu roszczeń;
 • negocjacji handlowych oraz przedsądowych;
 • sporządzania i opiniowania wszelkich umów i kontraktów, a także wszelkich statutów, regulaminów, porozumień, ugód i innych dokumentów;
 • opieki prawnej na etapie realizacji umów, w tym umów budowlanych;
 • pomocy prawnej na etapie nabywania nieruchomości, w szczególności badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • prawa podatkowego i postępowania przed organami podatkowymi;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS);
 • prawa rodzinnego, w tym rozwody, alimenty, władza rodzicielska;
 • prawa spadkowego, w tym zachowki;
 • zastępstwa przed sądami, organami i instytucjami administracji publicznej (postępowania cywilne i administracyjne);
 • a także w zakresie:
 • doradztwa i nadzoru w zakresie szeroko rozumianej sukcesji majątkowej, zmian majątkowych, przekazywania majątków, spadkobrania (zarówno majątków firmowych, prywatnych i rodzinnych);
 • doradztwa, nadzoru i zawierania umów ubezpieczenia na życie (indywidualnych i grupowych).

Posługuję się językiem angielskim.