• prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
  • kierowanie wezwań do zapłaty do dłużnika
  • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • reprezentowanie w postępowaniu mediacyjnym z dłużnikiem
  • kierowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  • dochodzenie roszczeń windykacyjnych w postępowaniu sądowym
  • nadzorowanie i monitorowanie stanu sprawy
  • bieżące śledzenie wszystkich czynności podejmowanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym