• przygotowywanie wniosków o upadłość, w tym upadłość konsumencką
  • przygotowywanie propozycji układowych
  • kontakt z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem, sędzią-komisarzem oraz doradcą restrukturyzacyjnym
  • kontrola prawidłowości działań syndyka oraz doradcy restrukturyzacyjnego, w tym poprawności planu likwidacyjnego
  • doradztwo prewencyjne dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, w tym opracowywanie planów restrukturyzacji zadłużenia
  • sporządzanie pozwów o naprawienie szkody wyrządzonej niezłożeniem w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości