Kancelaria świadczy usług, w szczególności w zakresie:

  • unieważnienia małżeństwa
  • rozwodu i separacji
  • ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa
  • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa
  • przysposobienia
  • władzy rodzicielskiej
  • zniesienia wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków
    – alimentów