• prawo spadkowe, w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek, unieważnienie testamentu, wydziedziczenie
  • prowadzenie spraw w zakresie prawa rzeczowego – ochrona własności i posiadania, zasiedzenie własności, ustanowienie i zniesienie służebności, sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości, dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, posadowienia urządzeń przesyłowych
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań – roszczenia związane z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne
  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych
  • sprawy związane z rękojmią i gwarancją jakości, niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, sprzedażą na odległość