• kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego dla budynków wielorodzinnych w ramach przedsięwzięć deweloperskich, w tym między innymi spory z podwykonawcami, spory z inwestorem, sprawy gruntowe.
 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych
 •  dochodzenia roszczeń związanych z umowami o roboty budowlane
 •  negocjacje oraz redagowanie umów przedwstępnych oraz właściwych, w tym umów między uczestnikami procesu budowlanego, inwestorami, generalnymi wykonawcami, wykonawcami, podwykonawcami (umowy o konsorcjum, umowy o roboty budowlane, umowy o generalne wykonawstwo)
 • rejestracja zmian w księgach wieczystych oraz innych organach
 •  doradztwo i reprezentacja w sprawach podatkowych i administracyjnych związanych z kupnem / sprzedażą nieruchomości
 •  kompleksowe analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych
 •  ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji (zniesienia współwłasności nieruchomości, scalanie i podział nieruchomości, sprawy z zakresu geodezji i kartografii, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy)
 •  identyfikacja ryzyk nieruchomości i doradztwo w zakresie ich ograniczania i eliminacji
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości
 • obsługa transakcji, doradztwo przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych, prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości
 •  prowadzenie spraw reprywatyzacyjnych związanych z odzyskiwaniem własności przedsiębiorstw