Radca prawny, członek Krajowej Izby Radców Prawnych, wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. 

Doktorant w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego Uniwersytetu Opolskiego. W kwietniu 2019 roku otworzył przewód doktorski, przedstawiając konspekt swojej pracy doktorskiej pt. "Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego". 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego

Wykładowca akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Autor szeregu publikacji o charakterze naukowym, w tym m.in.

  1. "Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego w kontekście zobowiązań oraz czynności prawnych dłużnika" - współautor książki Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1., wyd. Beck, 2019 r. 
  2. "Postępowanie sanacyjne jako jedno z postępowań restrukturyzacyjnych" - Jurysta, wyd. 01/2016.
  3. "Czynności syndyka wymagające zgody rady wierzycieli w Prawie upadłościowym
    po dniu 1 stycznia 2016 roku" - Monitor Prawniczy, wyd. 18/2016.
  4. "Podstawowe zasady postępowań restrukturyzacyjnych" - Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, wyd. XVI/2/2018. 

Wiceprzewodniczący Zarządu Kolegium Sędziów w Chrzanowie, sędzia piłkarski. 

Posługuje się językiem angielskim.