Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydział Prawa i Administracji, na kierunku Prawo oraz Administracja. Ponadto ukończyła roczne studia na Uniwersytecie Tampere w Finlandii na kierunku Prawo Międzynarodowe, Prawo Rodzinne oraz Mediacja Sądowa. W 2017 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, a także kompleksowej obsługi przedsiębiorstw, w tym także klientów zagranicznych. Specjalizuje się w tematyce szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prowadzeniem procesów sądowych w tym zakresie.

Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym także prawniczym językiem angielskim. Włada także językiem niemieckim i francuskim.