• reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami, Inspekcją Pracy w sprawach ze stosunku pracy
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych
  • ochrona trwałości stosunku pracy (w tym odwołania od wypowiedzeń stosunku pracy czy oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia)
  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • sprawy o przywrócenie do pracy
  • odszkodowania za mobbing czy za dyskryminację w zatrudnieniu
  • sporządzanie i opiniowanie umów w stosunkach pracy
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
  • wsparcie pracodawców w zarządzaniu zasobami ludzkimi – opinie prawne, konsultacje,
  • ustalenie wypadku przy pracy
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS, reprezentacja w postępowaniach przed organami rentowymi oraz w postępowaniach sądowych dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych.