Zmiany w przedawnieniu roszczeń
201807.06
Off
1

Zmiany w przedawnieniu roszczeń

przez w Blog

Z dniem 9 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa nowelizująca z dnia 13 kwietnia 2018 roku, dotycząca przede wszystkim istotnych zmian w przedmiocie przepisów uregulowanych dotychczas w Kodeksie cywilnym. Zasadnicze zmiany w Kodeksie cywilnym zostaną wprowadzone w zakresie przedawnienia roszczeń, które w sposób obiektywny ulegną znacznemu skróceniu. Zgodnie z treścią nowelizacji, nowe terminy przedawnienia…

Obowiązki sprawozdawcze w spółce z o.o.
201806.22
Off
0

Obowiązki sprawozdawcze w spółce z o.o.

Czerwiec jest miesiącem, w którym najczęściej odbywają się Zwyczajne Walne Zgromadzenia (w skrócie ZWZ) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyczyną takiego stanu rzeczy są obowiązki sprawozdawcze, wynikające z kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Obowiązkiem każdej spółki z o.o. jest sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z…

Odszkodowanie za opóźniony lot
201805.22
Off
0

Odszkodowanie za opóźniony lot

przez w Blog

Podróżowanie samolotami stało się obecnie czymś równie powszechnym jak podróżowanie samochodem czy pociągiem. Tylko nad Europą codziennie kursuje kilkadziesiąt tysięcy samolotów. Bacząc na powszechność tego środka transportu oraz fakt, iż posługiwanie się nim dotyczy praktycznie każdego z nas, warto zastanowić się nad przysługującymi nam prawami, w szczególności w kontekście opóźnienia lotu. Większość z nas, podróżując…